Polski system zasilania

Polski system zasilania jest największym w Europie Środkowej i Wschodniej.
31 grudnia 1999 moc zainstalowana w systemie wynosiła 34.208 MW, z czego
31.407 MW w elektrowniach systemowych i 2,801 MW w zakładach przemysłowych.

Polskie elektrownie wiatrowe mają zużycie energii z jedną trzecią ogółu wszystkich tych krajów. Jednak Polska jest nieefektywne dla
konsumentów. Szacuje się, że do 20 procent energii jest marnowana, ale ta
liczba maleje. Na przykład w ZE Kraków (lokalny dystrybutor) tylko do 11% energii
jest straconej. Polska zużywa około 70% średniego zużycia energii w UE na capita.


Wojna doprowadziła do monopolizacji, jak również
specyfikacji energii elektrycznej jako towaru to stało się to głównymi przyczynami trudności we
wprowadzeniu mechanizmów rynkowych w sektorze energetycznym. Centralnie sterowana energia,
sektor i kontrola cen rządowych doprowadziła do finansowej nieefektywności. Zatem można stwierdzić, że polskie elektronie wiatrowe powinny ulec polepszeniu a wtedy będą pracowały bardziej efektywnie.