Energia słoneczna

Słońce jest źródłem wszelkiego życia na Ziemi. Wszystko zależy od niego, w tym energia, takich jak paliwa kopalne i biopaliw. I, oczywiście, możemy wykorzystać jego moc do produkcji energii słonecznej i fotoogniwa.

Niektórzy mówią, że światło słoneczne wytwarza tyle co 12,2 bilionów watogodzin na milę kwadratową rocznie, w oparciu o 12-godzinny dzień słońca i 100 watów energii słonecznej za stopę kwadratową. Tego rodzaju obliczenia są często wykorzystywane do tworzenia wizualizacji i fotoogniwa. Wielki potencjał energia słoneczna posiada nie od dziś, możemy rozwijać tę technologię, aby wykorzystać ją efektywnie.

Obecnie systemy solarne energii elektrycznej są również znane jako słoneczne fotowoltaiki (PV) i uchwycają energię słoneczną przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Są to panele, które często widzimy na dachach budynków mieszkalnych i komercyjnych. Ogniwa słoneczne nie potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do pracy i mogą wytwarzać energię elektryczną w pochmurny dzień.